Een nieuwe sponsor er bij op het tenue met ook een nieuwe leverancier . Goiinga kantoormeubelen komt naast Stinstra op het tenue. Er is fors ingekcoht bi jde leverancier Lawi met later Kalas

 De leden per 2018.

Tjerk Buma, Anne Jan Portijk, Appie Baarda, Richard vd Weit, Pieter van Gunst, Marcel Stinstra, Gerard de Groot, Peter van Dijk, Durk BLauw, Bate Kleiterp, Bartle Postma, Tjitse Bouma, Jaap Okkema, Marcel Bakker, Sjoerd Stok, Henk Postma, Ytzen Kuiphof, Janneke Buma

 

In a2012 een nieuwe sponsor. Stinstra is de sponsor en daarbij zijn ook de kleuren gekozen die daarbij passen. 
 
Leden op de foto
Tjerk Buma, Gerard de Groot, Paul Kuiphof, Jaap Okkema, Appie Baarda, Peter van Dijk,  Marcel Bakker, Ytzen Kuiphof, Bartle Postma, Henk Postma,  Marcel Bakker, Bate Kleiterp, Durk Blauw, Jan Sjoerd Herder,
 
Voor
Janneke Buma, Corina Stok
 

 Deze foto is gemaakt in 2006. Squadra-Deinum is met een selecte groep met 2 gast renners naar de Dolomieten geweest voor het fietsen van de Dolimieten marathon. Kijk voor de buitenlandactiviteit 2006 voor de details van deze tocht

De leden van 2006

Van Links naar Rechts
Achter 
Rinus Schut (gastrenner) Henk Posma, Gerard de Groot , Corina Stok, Durk BLauw, Bate Kleiterp. Sjoerd Stok, 
 
Midden
Jan Rinzema (gastrenner), Jaap Okkema
 

 

Deze foto is gemaakt in 2008. Joke van der Meer heeft diversen foto's gemaakt. 

De leden van 2008 

Van Links naar Rechts
Achter 
Sjoerd Stok, Bartle Postma, Ytzen Kuiphof, Durk BLauw, Bate kleiterp, Marcel Bakker
 
Midden
Tjerk Buma, Appie Baarda, Gerard de Groot, Jan Sjoerd Herlder, Macel Stinstra, Henk Postma
 
Voor
Corina Stok, Janneke Buma