In a2012 een nieuwe sponsor. Stinstra is de sponsor en daarbij zijn ook de kleuren gekozen die daarbij passen. 
 
Leden op de foto
Tjerk Buma, Gerard de Groot, Paul Kuiphof, Jaap Okkema, Appie Baarda, Peter van Dijk,  Marcel Bakker, Ytzen Kuiphof, Bartle Postma, Henk Postma,  Marcel Bakker, Bate Kleiterp, Durk Blauw, Jan Sjoerd Herder,
 
Voor
Janneke Buma, Corina Stok