Een nieuwe sponsor er bi jop het tenue met ook een nieuwe leverancier . Goiinga kantoormeubelen komt naast Stinstra op het tenue. Er is fors ingekcoht bi jde leverancier Lawi met later Kalas