Een nieuwe sponsor er bij op het tenue met ook een nieuwe leverancier . Goiinga kantoormeubelen komt naast Stinstra op het tenue. Er is fors ingekcoht bi jde leverancier Lawi met later Kalas

 De leden per 2018.

Tjerk Buma, Anne Jan Portijk, Appie Baarda, Richard vd Weit, Pieter van Gunst, Marcel Stinstra, Gerard de Groot, Peter van Dijk, Durk BLauw, Bate Kleiterp, Bartle Postma, Tjitse Bouma, Jaap Okkema, Marcel Bakker, Sjoerd Stok, Henk Postma, Ytzen Kuiphof, Janneke Buma